Credit: Flying Petals
Please Take Out With Full Credit

, , , , , ,

One Response so far.

  1. YulTaeSun says:

    Cute & Sexy Taeyeon ^^
    @-)

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.