Credit: TangPa, DeerYoona, TangPic, Boa-j, Preciousty.net, WithSosi, ChunYoon.com, SNSD-RGB.net, Sosion, 03090418.com, Kurutong@Tistory, MytMyt, OhCori
Collect: SMGoddess9
Please Take Out With Full Credit


Download: http://www.mediafire.com/?y83jd8z35l7234b

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.