► Credit: Sosion, WithSosi, Teamadonis, 4DoubleG, RGB, Helianthus, 9Angels, Bone801, HSEH, Serendipity-Yuri, 890922, ...
► Collection: SMGoddess9.
► Please Take Out With Full Credit.


, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.