► Credit: TangPa, 4DoubleG, First, Kurutong, OnlyYul, 9Angels, Bone801, Lepus, 
► Collect: SMGoddess9          
► Link Download Full : http://www.mediafire.com/?0e8xukd2tymab57
   ► Please Take Out With Full Credit. Thanks For Watching.


, , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.