► Credit: TangPa. Precious Soul, Blessing of April, Press Pic.
► Collect: SMGoddess9
► Online :  Facebook   +   Picasa   +   Imgur
►Please Take Out With Full Credit.      Download: ( Ghé thăm Blog thường xuyên để cập nhật hình mới của Dream Concert nghen )

 • TangPa :                     MF
 • Precious Soul :           MF
 • iHope9 :                      MF
 • Blessing of April :      MF
 • Press Pic :                  MF
 • Toto :                          MF
 • Halo :                          MF
 • Fanyhi :                       Pic & Pic
 • TheStephi :                 MF
 • Seople :                       MF
 • All Idol :                     MF
   _ Các bạn Follow Blog để update photo + fancam mới nhất của 9 gái
   Preview :   

  

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.