► Credit: One Day.
► Collect: SMGoddess9
► Full Online :   Facebook    or     Picasa    or    Imgur
► Please Take Out With Full Credit.


 Download :  ( Theo dõi blog thường xuyên để update thêm hình của các fansite sớm nhất có thể )

  • One Day :       MF
  • iLike89 :         MF
Preview :            ~.~ Seo ~.~ cute....., , , , , , , , , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.