Credit: Jessture, Blessing of April, Woorissica, Cosnian, All-Idol,Bhsy22, WithSosi.
Photo Online: Picasa + Facebook
Please Take Out With Full Credit.


Download :

  • Cosnian :                       MF
  • Blessing of April :         MF 
  • Jessture :                       MF
  • Woorissica :                  Pic
  • All Idol :                        MF
  • Bhsy22 :                        MF
  • WithSosi :                     MF
Preview : 

, , ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.