► Credit: KpopLover.
► Collect : SMGoddess9
► Photo Online : Facebook or Picasa or Imgur
► Please Take Out With Full Credit.

Download :        MF  ( 155 Pics )

Preview :
, ,

Leave a Reply

SMGoddess9 - 소원 Là Điều Ước, Là Ước mơ Của 소녀시대
► Comment Bằng Tiếng Việt Có Dấu.
► Không Sử Dụng Những Từ Ngữ Thô Tục.
► Không Bashing Các Idol Khác.
► Please Use English If You Don't Understand.